MRMGRUPP.EE

Ehitustööd Lõuna-Eestis

Katusetööd, fassaaditööd ja üldehitustööd.

Suured ja väiksemad ehitustööd Lõuna-Eestis 

Universaalne ehk üldehitus on lai mõiste, mis sisaldab endas mitmeid spetsiifilisi valdkondi  nagu näiteks hoonete soojustamine, fassaaditööd ning seinte ja vahelagede remonttööd. Kombineerides neid valdkondi kogemustega katuse ja plekksepatöödega oleme võimelised pakkuma kliendile terviklahendusi uute hoonete ehitamisel või olemasolevate renoveerimisel.

Lõuna-Eestis, nagu ka mujal Eestis leidub hulgaliselt elumaju, milledele on kompleksse renoveerimislahendusega anda uus elu. Kui vundament ja kandvad konstruktsioonid on kvaliteetsed, siis võimalik koostada ehitustööde projekt, mis võimaldab luua kliendile kaasaegse välimusega kvaliteetne elukeskkond. Töid on võimalik teostada korraga või etapiviisiliselt, sõltuvalt kliendi soovidest, vajadustest ja võimalustest.

 

ehitustööd lõuna-eestis
katusetööd lõuna eestis

Kuidas me ehitustöid Lõuna-Eestis teostame?

Alustada tuleks katuse seisukorra hindamisest. Kvaliteetne katus tagab selle, et hoone olukord edaspidi ei halvene. Alati ei ole vaja katust välja vahetada, vaid piisab näiteks hooldusremondist ja kaasaegsete vihmaveesüsteemide paigaldamisest. Samuti tuleks üle kontrollida katuse soojustus.

Teine oluline töö fassaadi renoveerimine koos kaasaegse soojustuslahenduse loomisega. Vanad laudvooderdused on sageli amortiseerunud ja tellistest välisseinad saanud niiskuskahjustusi. Lisaks sellele on iganenud ka fassaadi all olev soojustuskihi lahendus.

Kõige efektiivsemaks peetakse hoone soojustamist väljastpoolt, seega on võimalik fassaaditöödega ühildada ka soojustustööd. Nii suurendatakse hoone energiatõhusust ja antakse uus ja atraktiivsem välisilme. Kuna omame pikaajalist plekksepatööde kogemust, saame fassaaditöödega koos valmistada ja paigaldada ka näiteks uued aknalauad ja muud plekist vihmakaitse ja viimistluselemendid.

Kui su kodu vaja uut ruumilahendust…

Hoone sees olev vana ruumilahendus ei pruugi enam sobida uue omaniku vajadustele. Vaheseinte lisamise ja/või eemaldamisega on võimalik muuta ruumijaotus sobivaks vastavalt muutunud vajadustele. Ka siis kui ruumijaotus on sobilik, võib osutuda vajalik vaheseinte ja lagede remont, kui eksisteerivad näiteks niiskus või muud kahjustused. Kaasaegsete materjalide ja tehnoloogiate abil on võimalik suurendada näiteks heliisolatsiooni võimekust. Lisaks ka puhtpraktilised vajadused, näiteks vajalikud eeltööd uute elektrijuhtmete või ka sidekaablite vedamiseks.

Meie asjatundjad saavad anda professionaalse hinnangu, millised on võimalused ja optimaalsed lahendused, et luua kliendi soovidele vastav kodu. Professionaali pilgu eest ei jää varjule ükski võimalik probleem, samas leiab igale probleemile alati lahenduse.